Vad handlade Almedalen om?

Väljarna har sagt att vården är en viktig valfråga. Men har det märkts under årets Almedalsvecka som strax är slut? Ingen av partiledarna har hittills talat särskilt mycket om vården eller kommit med något skarpt utspel. 

Många av de flera tusen arrangemangen i Almedalen har dock handlat om Hälso- och Sjukvården som därmed är det största temat.

Nedan listas lite av det som har tagits upp som berör Reumatikerförbundet och våra medlemmar, samt Sveriges drygt en miljon personer som har någon reumatisk sjukdom.

Jämlik vård är inte lika vård 

Hälso- och sjukvården ska vara jämlik, men vad betyder det? 

Tidigare diskuterades mest geografiska skillnader i vården, men nu har den diskussionen blivit mer inriktad på socioekonomiska skillnader.

Och man talar mer om patientcentrerad vård att jag som patient ska få den vård som jag behöver och när jag behöver ha den. Men att vården behöver inte vara lika utan ska vara individuellt utformad.

Detta kan till exempel handla om att om jag har ont i ryggen ska jag genast kunna få komma till en fysioterapeut och inte direkt till doktorn, genomgå magnetröntgen och tas omhand på bästa sätt så att tiden till diagnos kortas.

Design och innovationskraft i vården

På alla andra håll i samhället leder innovationer och utveckling till ökad effektivitet. För vården handlar det om att frigöra den kraften och bejaka sådan utveckling, inte hämma den.

e-hälsa och m-hälsa i kombination med e-journaler och kvalitetsregister som redan i dag finns inom reumatologin kan vara motorn.

Vårdens ersättningssystem  och styrning

I framtiden kan det inte längre vara hållbart med 21 olika ersättningssystem för primärvården. En fråga som också har viss bäring på Göran Hägglunds utspel under Almedalsveckan om att skrota de 21 landstingen och låta specialistvården bli statlig. 

Det viktiga är inte systemen utan varför vi ska ha dem. Fokus måste ligga på att få en friskare befolkning. Och på att korta tiden från symtom till diagnos. Vårdens system måste också kunna premiera fortbildning inom primärvården.

Nationella Riktlinjer 

När det gäller de nationella riktlinjerna verkar det råda en begreppsförvirring. Socialstyrelsen å sin sida menar att de är viktiga som en rekommendation, men att det ändå är landstingen som styr vården. Läkare och en del patienter gillar dem och de används också som behandlingsriktlinjer. 

40% av personer med en viss reumatisk sjukdom behandlas dock av primärvården där riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar inte ens är implementerade, vilket är ett uppdrag för regeringens samordnare Roger Molin att ta tag i.

Nedtonad vinstdebatt

Vinstdebatten tar inte längre så stor plats i debatten, utan fokus har svängt till kvalitet och ny kunskap för vården.

Läsa mer? 

Vill du få en bild av vad Reumatikerförbundet har gjort i Almedalen kan du gå in på Annes bildblogg och läsa mer om de drygt 25 olika arrangemangen som hon har deltagit på.

Att notera som lite nytt i år är att det har varit väldigt många seminarier men också en hel del rundabordssamtal.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler