​Vårdforskningsstipendium

Reumatikerförbundet delar varje år ut ett vårdforskningsstipendium på 25 000 kr. Stipendiaten ska vara nydisputerad (under de senaste åren) sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator inom området reumatologi/ rörelseorganens sjukdomar.

Forskningen ska ha bidragit till att utveckla behandling eller metoder som fått, eller kan förväntas få, klinisk betydelse i vård eller rehabilitering för personer med sjukdomar i rörelseorganen såsom artrit, artros, långvarig smärta med mera.

Priset delas ut på Reumatikerförbundets förbundsstämma i juni. 

Nomineringstiden går ut den 15 april!

Bifogat nomineringsformulär och separat CV mailas till yvonne.enman@reumatiker.se

Mer information hittar du här https://www.reumatikerforbundet.org/om-oss/forskning/forskare/stipendium/vardforskningspris/

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler