Vårdgivares upplysningsskyldighet ledde till fler anmälda patientskador

Fler anmälda patientskador när skadestatistiken för 2015 presenterades av Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf).

Totalt tog Löf emot 15 700 anmälningar. Det motsvarar en ökning med nio procent jämfört med föregående år. Men bara cirka 40% av ärendena som beslutades 2015 beviljades patienten ersättning.

Skador inom ortopedi, kirurgi och verksamheter med stora operationsvolymer är de som anmäls mest till Löf. Vanligast är de skador som inträffar i samband med operation. Andra vanliga skador är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos.

Lagändringarna i patientsäkerhetslagen 2010/11 innebar att vårdgivarna blev enligt lag skyldiga att informera patienterna om deras möjligheter att få ersättning för skador i vården.

– Trenden som innebär att antalet ersatta skador inte ökar i samma takt som antalet anmälningar. Vår tolkning av detta förhållande är i första hand en ökad medvetenhet i samhället om skador i vården samt att vårdgivaren tar sin upplysningsskyldighet på allvar, snarare än att vården har blivit osäkrare, säger Pelle Gustafson, chefläkare på Löf. 

Reumatikerförbundet har sedan 2013 ett samarbete med Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf). Vi belönar de vårdgivare som under året jobbat proaktivt med att förebygga vårdskador. Förra året vann ortopediska kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus för sitt systematiska arbete att följa upp och föra in information i kvalitetsregister, samt ortopedkliniken i Oskarshamn för att ha hittat ett arbetssätt som leder till färre djupa protesinfektioner.

Känner du en vårdgivare som borde vinna 2016 års patientssäkerhetsstipendium? Mejla sofkansli@ortopedi.se. 

Läs mer om 2015 års vinnare av patientsäkerhetsstipendiet: Ortopediska kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus och ortopediska kliniken i Oskarshamn.

Läs mer på Löf:s hemsida.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler