Vårdval reumatologi i Stockholms läns landsting

Vi har fått frågor med anledning av SVT Stockholms reportage (14/11) om patienter som måste byta läkare efter årsskiftet för att Stockholms läns landstings avtal med privata reumatologer inte förlängs. Det har skapat oro hos en del av patienterna som påverkas av förändringen. 

Reumatikerförbundet beklagar landstingets beslut att inte förlänga avtalen med de privatpraktiserande reumatologerna. Vi hoppas att landstinget nu tar vara på den kompetens som de berörda reumatologerna har.

Patienter som påverkas av beslutet

Den 1 januari 2018 övergår de patienter som tidigare gått hos privatpraktiserande reumatologer till att i stället tas om hand av Centrum för reumatologi, CFR. På sin hemsida hälsar CFR att alla patienter med artritsjukdom och aktiv antireumatisk behandling kommer att kunna tas emot. Patienterna kommer att fortsätta behandlas enligt den behandlingsplan landstinget övertar från den privatpraktiserande reumatologen.

Centrum för reumatologi är ett akademiskt specialistcentrum för reumatiska sjukdomar som startade i juni 2016. Det är ett av flera akademiska specialistcentrumen inom Stockholms läns landsting och är en del av Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Syftet med centrumen är dels att säkerställa tillgången på specialiserad vård för patienter med särskilda diagnoser, dels att knyta forskning, utveckling och utbildning närmare vården.

På Centrum för reumatologis hemsida finns mer information för dig som påverkas av förändringen. 

Om du har frågor som du vill ställa till Reumatikerdistriktet Stockholms län finns deras kontaktuppgifter här.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler