Varför ska vi ha nationella riktlinjer

De flesta medverkande var överens om att syftet med dagens nationella riktlinjer är otydligt. Det är ett styrdokument för politiken, men används också som behandlingsverktyg.

Sjukvården finns i ett komplext system. Det inledde Hans Winberg generalsekreterare på Leading Health Care med att säga på dagens seminarium om de nationella riktlinjerna. Detta var också dagens tema: Nationella riktlinjer - eller vårdens papperstiger.

En namnkunnig panel diskuterade. Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen sa att det inte är statens uppgift att styra vården. Det är landstingens.

- Staten tar fram stödverktyg som nationella riktlinjer som är en rekommendation på befolkningsnivå, sa han också.

Elin Ericsson från Sveriges läkarförbund menade att de nationella riktlinjerna är ett kunskapsstöd, men att det också finns problem.
- Den senaste medicinska kunskapen finns inte med säger hon.

Roger Molin som är regeringens samordnare sa att riktlinjer ska finnas till för både primärvården och för patienten. Och det är också hans uppdrag att ordna detta. 

Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet undrade flera gånger i debatten ; vad ska vi ha riktlinjerna till.
- Vi ligger i Stenåldern. Det finns ju interaktiva kunskapsstöd med all kunskap och forskning samlad. Anne sa också att syftet med riktlinjerna måste vara en friskare befolkning. Och att det inte är den patient som skriker högst som ska få bäst behandling, utan min doktor ska ge mig vad jag behöver oavsett det.

Sedan gav politiken sin syn på riktlinjerna. Marie Morell M sa att ibland är det politikens roll är att gå före. Och prioritera sådant som inte professionen ser. Anders Andersson KD sa att riktlinjerna är ett strukturellt beslutsstöd men inte i det enskilda behandlingsarbetet.

Socialdemokraternas representant i debatten Meeri Wasberg å sin sida ville ha fler och obligatoriska riktlinjer. Och Anders Henriksson berättade att i Kalmar använder man sig av best practics i cancevården och att det går att hämta in kunskap som används i vardagen i vården.

Seminariet genomfördes med MSD.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler