Viktigt att se funktionsnedsättning som en merit

Arbetsgivare främst inom välfärden behöver bli bättre på att se egen erfarenhet av funktionsnedsättning som en resurs.

Det är mycket betydelsefullt att klienter och patienter får möta professionella som har personlig erfarenhet av funktionsnedsättning. Ett barn med funktionsnedsättning som kommer till en skola behöver vuxna förebilder, en vuxen som söker vård eller socialtjänst har ofta samma behov. 

Genom att ha personer med förstahandserfarenhet av funktionshinder lär sig övriga medarbetare att tillsammans se och lösa olika problem ur ett annorlunda perspektiv. En anställningsannons skulle kunna ha följande kompetenskrav: ”Till vår rehabiliteringsverksamhet söker vi en fysioterapeut med kunskap och egen erfarenhet av reumatologisk rehabilitering”. 

Det skriver bland annat Håkan Högberg, ordförande i DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder i en debattartikel i Dagens samhälle. 

Läs hela artikeln här:

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler