Wow! Reumatikerförbundet får 7 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet

Den 14 mars fördelades PostkodLotteriets överskott till Lotteriets förmånstagare. 

I år fördelades 1,1 miljarder kronor till 55 utvalda ideella organisationer. Reumatikerförbundet är en av förmånstagarna. Vi fick 7 miljoner kronor. Det är på samma höga nivå som tidigare år. Totalt har vi som förmånstagare fått 45 miljoner kronor sedan 2009. 

Det är ett fantastiskt besked. Ett stort tack till alla som stöder Svenska PostkodLotteriet. För Reumatikerförbundet som patientförening betyder det oerhört mycket. Med ert stöd arbetar vi målmedvetet för ett samhälle som ger varje reumatiker ett bra liv och för lösningen på reumatismens gåta.

Om PostkodLotteriet
Totalt har PostkodLotteriet fördelat 7,2 miljarder kronor till förmånstagarna sedan starten 2005. Pengarna gör det möjligt för förmånstagarna att bidra till viktiga projekt för förändring - förändring som gör verklig skillnad i Sverige och i världen. 

#postkodeffekten

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler