Rökning

Pekpinnarna om att sluta röka, eller inte börja, är många. För personer med reumatiska sjukdomar finns det forskning som visar att det finns mycket att vinna med rökstopp.

Den som röker ökar sin risk att få en reumatisk sjukdom. Har du sedan en gen som är associerad med sjukdomen ökar risken, och har du två riskgener så löper du en ännu större risk.

Det är viktigt att du som lever med en sjukdom ber barn och barnbarn att helst aldrig börja röka, eller att sluta. De har en nära släkting med reumatisk sjukdom och kan därför bära på en eller flera riskgener.

Genom att inte röka kan de påverka sin situation.

Mediciner

En tredjedel av dem som får biologisk behandling har inte full nytta eller ingen nytta alls av den. Av den tredjedelen är det flest som röker. Även i den grupp som inte har effekt av metotrexat är rökarna flest.

Svårare sjukdom

Det är ännu inte helt klart påvisat, men forskarna har misstanke att själva sjukdomen kan bli svårare för den som röker.

Sårläkning

Även om effektivare behandlingar gör att färre personer med reumatisk sjukdom behöver opereration på grund av felställningar så är det ändå många som måste opereras. Ett exempel är att det varje år sätts in 15 000 knäleds- och 15 000 höftproteser på personer med artros.

Relaterade artiklar

Visa fler