Behöver ta ledigt

Jag går ofta på läkarkontroller och tar prover, ibland kan det ta ett par timmar. Hur mycket ledighet för läkarbesök har man rätt till som anställd?

Maria i Falkenberg

 

Anne Alfredson:

En viktig princip på svensk arbetsmarknad är att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Med andra ord – det är arbetsgivaren som bestämmer. För att arbetstagare ska ha rätt till ledighet, krävs det att det är reglerat i lag eller kollektivavtal, det vill säga ett avtal mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen på arbetsplatsen.

När det gäller rätten till ledighet för läkarbesök saknas lagstiftning som ger en sådan rätt. Det innebär att man som arbetstagare inte kan kräva ledighet (varken betald eller obetald). Samtidigt finns på svensk arbetsmarknad en syn som innebär att arbetstagarna måste kunna förena sitt arbets- och privatliv. Denna ordning innebär enligt min uppfattning att arbetstagare har rätt till obetald tjänstledighet för läkarbesök i den omfattning som krävs med hänsyn till den bakomliggande sjukdomen.

Sådan tjänstledighet måste planeras med arbetsgivaren så att arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet inte sätts åt sidan.Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal finns normalt regler om rätt till betald ledighet för bland annat läkarbesök.

Denna rätt till tjänstledighet kallas för permission. Reglerna kan se olika ut i olika kollektivavtal, det vill säga olika betalning eller olika omfattning av rätten till ledighet. Arbetsgivaren och den fackliga organisationen på arbetsplatsen kan svara på hur rätten till ledighet är utformad. 

Utöver denna rätt gäller samma regler som på övriga arbetsmarknaden.

Relaterade artiklar

Visa fler