Hur länge kan jag äta medicinen?

Jag är 57 år och har i 16 år ätit metotrexat mot min ledgångsreumatism. Jag mår utmärkt! Men ibland undrar jag över hur många år jag egentligen kan äta den här medicinen? Vilka biverkningar finns det risk för – och vilka symptom bör jag vara uppmärksam på?  

 Gladiolusen

 

Ingemar Petersson: Metotrexat har använts för reumatiska ledsjukdomar samt för psoriasis sedan cirka trettio år. 

Vid psoriasis har man i vissa fall kunnat se oönskade effekter av långtidsbehandling. Därför har många hundratusentals patienter med RA, som behandlas med metotrexat över världen, följts upp mycket noggrant utan att man sett några allvarliga långtidseffekter – förutsatt att man sköter sina kontroller. 

Om man slutar med metotrexat och det inte uppstår symptom eller inflammation (detta ska endast ske i samråd med din reumatologspecialist) kan man i många fall fortsätta utan. Men i många fall blossar inflammationen upp och då finns betydande risker för olika allvarliga effekter av inflammationen vid RA. 

Relaterade artiklar

Visa fler