Hur mycket måste jag berätta på anställningsintervjun om mina sjukdomar?

Arbetssökande 34-åring

 

Anne Alfredson: Att ingå en anställning innebär att arbets­givaren och arbetstagaren träffar ett avtal. För att avtalet ska vara giltigt ska enligt svensk lag parterna, när avtalet ingås, inte lura varandra. Att lura någon innebär att medvetet ljuga i svaret på en fråga. Det kan också innebära att undanhålla motparten sådan viktig information, som det är självklart att den andra vill ha vetskap om innan avtalet ingås. 

Din fråga handlar om vilken skyldighet en arbetssökande har att svara på eller självmant upplysa en arbetsgivare om sådant som inte är direkt avgörande för arbetet, såsom till exempel sjukdom.

Förutsatt att sjukdomen inte påverkar möjligheten att utföra arbetet finns ingen skyldighet att upplysa om den. 

I Sverige finns det i Diskrimineringslagen bland annat skydd för personer med funktionsnedsättning. Skyddet innebär bland annat att en arbetsgivare, både i samband med anställning som under en pågående anställning, är skyldig att vidta skäliga stöd och anpassningsåtgärder för att göra det möjligt för personen med funktionsnedsättning att klara av sitt arbete. 

Detta är bra för en arbets­sökande med funktionsnedsättning, som annars kan ha svårt att få arbete. För att den arbetssökande ska omfattas av skyddet krävs emellertid att arbetsgivaren känner till funktionsnedsättningen. Eftersom detta inte alltid är uppenbart måste den arbetssökande upplysa arbetsgivaren om sin funktionsnedsättning/sjukdom för att skyldigheten att vidta stöd och anpassningsåtgärder ska gälla.

Den som söker arbete måste alltså göra ett eget val – berätta om sin funktionsnedsättning eller inte.

Relaterade artiklar

Visa fler