Vad kan orsaka reumatisk sjukdom ?

Myt eller sanning? Det florerar många rykten om vad som kan ge upphov till reumatisk sjukdom. Reumatolog Bo Ringertz vid Karolinska Institutet reder ut vad forskarna egentligen vet om några av de vanligaste uppfattningarna.

Ärftliga anlag spelar roll

Man tror att arvsanlagen spelar en ganska stor roll för sjukdomsutvecklingen, men de är inte ensamt avgörande. När vi träffar nyinsjuknade patienter frågar vi alltid om sjukdomen finns i deras släkt, men det gör den inte alltid. Ungefär 25 procent beror på arvet och 75 procent beror på omgivningen, kanske till exempel kosten. 

Studier har visat att det finns ett samband mellan matsmältningskanalen och reumatisk sjukdom. Exakt hur det sambandet ser ut vet vi dock inte. Det finns också ett starkt samband mellan rökning och reumatisk sjukdom, men även då spelar arvsanlagen en stor roll. 

Infektioner - inte belagt

Man kan få ledbesvär av ett antal olika infektioner, som streptokocker, myko-plasma och gonorré – så kallad reaktiv artrit. Oftast går symtomen över av sig själv när infektionen läker ut, men ibland, beroende på vilka arvsanlag man har, kan besvären bli kroniska.

Under de senaste 70 åren har forskare letat mycket efter samband mellan bakterier och reumatisk sjukdom, till exempel har man trott att streptokocker i mag-tarmkanalen kan ge upphov till reumatoid artrit. Men man har inte lyckats belägga det. 

Fysisk skada - bevisen inte tydliga

Många personer med kronisk ledgångsreumatism har säkert fått sin sjukdom efter att ha skadat sig. Men det beror i så fall inte enbart på skadan. Det krävs också att man har en ärftlig risk. En ordentlig stukning i en led kan göra att brosket skadas, och blodkärl som växer in i brosket kan göra att immun-försvaret reagerar.

Det är inte bevisat att detta kan leda till kronisk ledinflammation, men det är inte heller motbevisat. Artros däremot är vanligt efter fysisk skada. Exempelvis korsbandsskador leder till en klart ökad risk att utveckla knäartros. 

Psykisk ohälsa - inte en orsak i sig

Patienter berättar ofta att deras sjukdom bröt ut i samband med depression eller stress. Helt klart är att man kan få ont i kroppen och lederna om man är deprimerad. Man får värk som hänger ihop med sinnesstämningen.

Börjar då en reumatisk sjukdom samtidigt är det lätt att man kopplar ihop den med depressionen. Men något vetenskapligt samband finns inte. Hur vi mår påverkar hur vi uppfattar vår ledsjukdom, men det är inte bevisat att psykisk ohälsa ger sjukdom.

Smink och parfym - osäkert

Smink och parfym har varit mycket på tapeten när reumatisk sjukdom har diskuterats. Myten grundar sig bland annat på att man på målningar från 1600-talet för första gången börjar se personer med typiska ”reumatikerhänder”. Det var precis vid den tiden många började använda smink, parfym och eteriska oljor.

Men här är forskarna inte eniga, vissa hävdar att man kan se typiska ra-broskförändringar på skelettdelar ända från stenåldern. Experiment på råttor har dock visat att eteriska oljor som injicerades i svansen eller smetades in på råttryggen gav ledinflammation i råttornas tassar. Hos råttor kan man alltså se att de mineraloljor som till exempel finns i visst smink, påverkar immunsystemet på något sätt. Men hur det är för människor återstår att bevisa. 

Klimatet påverkar symtomen men är inte en orsak

Många personer med reumatiska diagnoser åker på rehabiliteringsresor till sydligare breddgrader och de flesta uppfattar det som positivt. Men frågan är om det är klimatet som ger de positiva effekterna, eller det faktum att man stressar av. 

Det verkar dock som att klimatet kan påverka symtomen vid reumatisk sjukdom. Däremot tror jag inte att klimatet i sig ger upphov till sjukdomen. Förekomsten av reumatoid artrit är ungefär lika stor över hela världen.

Relaterade artiklar

Visa fler