Hälsoportalen

Hälsoportalen är Reumatikerförbundets pågående satsning på att ge livsstilscoachning till medlemmar som vill komma igång och leva ett hälsosammare liv.

Hälsoportalen som projekt 2014-2016

Hälsoportalen är en webbaserad tjänst framtagen genom ett projekt hos Reumatikerförbundet under 2014-2016. Syftet med tjänsten var att stödja medlemmar som ville komma igång och leva ett hälsosammare liv. Stödet gavs genom livsstilscoachning som under projektperioden 2014-2016 bestod av två sammankopplade tjänster - samtal med en personlig coach via telefon och mejl samt ett avancerat webbverktyg för att sätta mål, skapa planer, följa sin utveckling och få statistik på sin hälsa och sina hälsobefrämjande åtgärder.

Framtiden för Hälsoportalen

I slutet av 2016 avslutades projektet enligt plan, men efter flera marknadsundersökningar fattade Reumatikerförbundets styrelse beslutet att Hälsoportalen som tjänst ska fortsätta och utvecklas. Under 2017 påbörjas därför arbetet med att se till att Hälsoportalen har en långsiktig finansiering samtidigt som tjänsten vidareutvecklas och förbättras. Under projektet har Hälsoportalen endast varit tillgänglig för medlemmar i Reumatikerförbundet som har en av tre utvalda diagnoser, men vid lansering av den nya versionen av Hälsoportalen under 2017 kommer tjänsten att vara tillgänglig för alla med reumatisk sjukdom, oavsett diagnos. Totalt är detta ca 2,5 miljoner svenskar vilket innebär att den specialiserade e-hälsotjänsten för personer med reumatiska problem och diagnoser kan hjälpa ca 25% av alla personer över 18 år i Sverige!

Det långsiktiga målet är att tjänsten senare ska erbjudas även andra grupper i samhället. Till exempel människor som lider av andra kroniska sjukdomar eller har ett hälsotillstånd eller en problematik kring sin hälsa som kräver lite extra omsorg och kunskap.

Hälsoportalen och regeringens Vision e-hälsa 2025

Arbetet med Hälsoportalen är ett av Reumatikerförbundets sätt att bidra till att förverkliga regeringens beslut våren 2016, Vision e-hälsa 2025:

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. (http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/04/vision-e-halsa-2025/)

Företagspartners som vill bidra till målet

Reumatikerförbundet träffar ständigt företag och organisationer som brinner för förbättrad hälsa och ökad jämlikhet inom hälso-och sjukvården. Under första halvan av 2017 kommer kontakter tas för att erbjuda en del av dessa företag, samt andra företag som Reumatikerförbundet gärna ser som samarbetspartners, en möjlighet att vara en del i projektet och därmed en del i uppbyggandet av e-hälsan i Sverige.

För mer information, kontakta Annika Sjöberg (annika.sjoberg@reumatikerforbundet.org), chef för kommunikation och insamling eller Erik Sundin (erik.sundin@reumatikerforbundet.org), projektledare.

Relaterade artiklar

Visa fler