Hälsoportalen

Hälsoportalen är Reumatikerförbundets pågående satsning på att ge livsstilscoachning till medlemmar som vill komma igång och leva ett hälsosammare liv.

Hälsoportalen lanserades i september 2014 och har haft hundratals användare. Den nuvarande versionen av Hälsoportalen kommer att ersättas av en ny medlemstjänst 2017.

Hälsoportalen 2014–2016

Hälsoportalen är ett samlingsnamn för två tjänster; 

  • program med samtal med en personlig coach via telefon och mejl 
  • ett avancerat webbverktyg för att skapa planer och sätta mål samt att registrera aktiviteter och få ut statistik på sin hälsa och hälsobefrämjande åtgärder.

De två tjänsterna hänger ihop. Webbverktyget kan skicka information till den personliga coachen så att hon kan ge råd och följa upp på det som användaren har skrivit in. Därför har bara de som gått ett coachningsprogram haft tillgång till webbverktyget via en personlig länk på Reumatikerförbundets medlemswebb.

Hälsoportalen i framtiden

Reumatikerförbundet genomför nu en stor satsning på att utveckla Hälsoportalen till en tjänst som kan användas av alla medlemmar, oavsett diagnos. Coachningen kommer att bygga mycket på digitalt material och möjlighet att ingå i en grupp där man stöttar varandra. Planerad lansering är mars 2017. För mer information kontakta:

Erik Sundin, projektledare.

erik.sundin@reumatikerforbundet.org

Relaterade artiklar

Visa fler