Synpunkter på vården

Har du synpunkter, klagomål eller frågor om hälso- och sjukvård eller tandvård? Det är din rättighet att kunna klaga på vården. Att peka på fel och brister ger vården en möjlighet att bli bättre.

Har du eller en anhörig fått fel diagnos, vård eller behandling ska du i första hand vända dig till den vårdinrättning där du behandlats, till exempel vårdcentralen, sjukhuset eller tandläkarmottagningen. Eller så kan du göra en anmälan till Patientnämnden. Patientnämnden undersöker ditt klagomål. De utreder hela händelsen och kan hjälpa dig vidare.

Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer

och här kan du söka patientnämnden i ditt landsting eller din region

Relaterade artiklar

Visa fler