Nyss fått diagnos?

De reumatiska sjukdomarna är många och komplexa och har stora likheter med varandra. Men det är också stora skillnader och det gör dem extra problematiska för dig som ska leva ditt liv med sjukdomen.

Reumatiska sjukdomar kan drabba människor i alla åldrar. Det är en stor omställning att få en diagnos och för de flesta är det också rätt förvirrande i början och det väcks många frågor. Vi har satt ihop ett avsnitt "för dig som nyss fått en diagnos" som hjälper dig att bygga på dina kunskaper om reumatisk sjukdom. 

Relaterade artiklar

Visa fler