Träning vid myosit

Muskelsvaghet är det vanligaste symtomet vid polymyosit, dermatomyosit och inklusionskroppsmyosit. Studier visar att intensiv muskelträning kan minska sjukdomsaktiviteten vid de två förstnämnda diagnoserna.

Forskningsresultat stödjer också en förbättrad uthållighet i musklerna och en högre livskvalitet för personer med myosit som kombinerade ett 15 minuters hemträningsprogram med 15 minuters promenader under tolv veckor.
Enligt en ny studie kan den som har inklusionskroppsmyosit förbättra sin muskelstyrka i de mer drabbade muskelgrupperna med individuellt anpassad muskelträning två gånger om dagen under 16 veckor, något som tidigare studier inte har visat.

Fysisk aktivitet och träning tros dessutom kunna förhindra eller minska allvarliga biverkningar av kortison, så som benskörhet, hos personer med myosit.

Relaterade artiklar

Visa fler