Träning vid RA – Gruppträning är ett bra alternativ

Bra förmåga att ta upp syre i kroppen minskar risken för hjärtkärlsjukdom hos personer med reumatoid artrit, RA. Cykelträning i grupp kan hjälpa till att uppnå detta.

Intensiv gruppträning på cykel ger en hög syreupptagningsförmåga, eller god kondition, vilket i sin tur minskar risken för hjärtkärlsjukdom hos människor med ledgångsreumatism, RA. Det visar Kristina Hörnbergs avhandling vid Umeå universitet.

Hon har studerat sambanden mellan sjukdomsaktivitet och riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom som blodtryck, blodfetter, kroppsvikt och tidig åderförfettning.

En grupp patienter som utförde intensiv cykelträning tre gånger i veckan i tio veckor fick bättre syreupptagningsförmåga och lägre blodtryck i en omfattning som anses minska risken för hjärtkärlsjukdom. Ju mer fysisk aktivitet desto bättre, men all fysisk aktivitet var gynnsam.

Hos dem som tränade minskade också antalet ömma leder efter träningsperioden.

– Vi såg även ett positivt samband mellan tilltron till den egna förmågan och kroppens syreupptagningsförmåga. Att själv tro på att man kan vara aktiv, trots sina symtom, är alltså bra för hälsan, säger Kristina Hörnberg.

Källa: Umeå universitet.

Publicerad 2018-12-17
Texten är hämtad ur tidningen Reumatikervärlden nr 4-2018.

Relaterade artiklar

Visa fler