Träning vid systemisk lupus erythematosus, SLE

Det är vanligt att SLE-patienten, Systemisk Lupus Erythematosus, har nedsatt fysisk kapacitet, både konditions- och styrkemässigt. Men de flesta vuxna personer med SLE som är i en stabil fas av sin sjukdom bör kunna vara fysiskt aktiva enligt de generella rekommendationerna, 30 minuter om dagen.

Handledsstöd, knäledsskydd, bra skor och inlägg kan göra det lättare att vara aktiv. Förslag på träningsformer är bland annat balansträning (för att undvika fall), bassängträning, motionsgymnastik, promenader, cykling eller mer krävande hushålls- och trädgårdsarbete.

Hur personer med hög sjukdomsaktivitet eller som har allvarliga organskador påverkas av fysisk aktivitet är än så länge ett ostuderat område.

Relaterade artiklar

Visa fler