Stipendier och Bidrag

Som medlem i Reumatikerförbundet kan du söka stipendiet för att träna. 

Sista ansökningsdag för 2017 är den 15 januari!

Du som är medlem i Reumatikerförbundet sedan tre år tillbaka kan söka stipendiet för rehabilitering. 

Sista ansökningsdag för 2017 är den 15 januari!

 

Stipendiet avser deltagande i kurser och konferenser avseende området rörelseorganens sjukdomar.

Denna fond delar ut pengar till sånt som kan underlätta vardagen. Du ska vara medlem i Reumatikerförbundet sedan minst tre år, du ska ha en reumatisk diagnos och du ska vara rökfri. 

Sista ansökningsdag för 2017 är den 25 mars!

Stipendiet riktar sig till föreningar och distrikt (ej enskild person) inom Reumatikerförbundet som vill arrangera en rehabiliteringsresa i Sverige eller utomlands under år 2017. 

Sista ansökningsdag för 2017 är den 31 mars!

Stiftelsen tar emot ansökningar om bidrag till rörelsehindrade, döva, hörsel- och synskadade. 

Sista ansökningsdag är den 1 mars varje år!

Stiftelsen beviljar bidrag för att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet till personer som har en varaktig rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. 

Sista ansökningsdag är den 31 mars varje år!

Reumatikerförbundet inbjuder härmed till ansökan om bidrag från Stiftelsen Wilgott Svenssons Fond. 

Ansökningstiden har gått ut!

Reumatikerförbundet beviljar varje år bidrag till enskilda medlemmar för rehabiliteringsresor, träningskort och rehabiliteringsresor i grupp. Dessa bidrag finansieras genom Reumatikerförbundets fond för enskilda bidrag samt till Reumatikerförbundet anknutna stiftelser och fonder.