Stipendier och Bidrag

Genom Radiohjälpen och Kronprinsessan Viktorias arvsfond kan din förening söka medel till olika aktiviteter. Sedan hösten 2016 har ett nytt ansökningssystem införts vilket innebär att ansökningar numera görs direkt till Radiohjälpen och inte genom förbundet. 

Sista Ansökningsdag 1 september 2017!

Som medlem i Reumatikerförbundet kan du söka stipendiet för att träna. 

Sista ansökningsdag för 2018 är den 15 januari!

Du som är medlem i Reumatikerförbundet sedan tre år tillbaka kan söka stipendiet för rehabilitering. 

Sista ansökningsdag för 2018 är den 15 januari!

 

Sök bidrag för att delta på en kurs eller konferens! Stipendiet avser deltagande i kurser och konferenser avseende området rörelseorganens sjukdomar. Stipendiet ska ge möjligheter till kompetensutveckling med syfte att sprida de nya kunskaperna vidare.

Denna fond delar ut pengar till sånt som kan underlätta vardagen. Du ska vara medlem i Reumatikerförbundet sedan minst tre år, du ska ha en reumatisk diagnos och du ska vara rökfri. 

Ansökningstiden för 2017 har gått ut. Mer information om när du kan söka för 2018 kommer i januari.

Stipendiet riktar sig till föreningar och distrikt (ej enskild person) inom Reumatikerförbundet som vill arrangera en rehabiliteringsresa i Sverige eller utomlands under år 2017. 

Sista ansökningsdag för 2017 är den 31 mars!

Stiftelsen tar emot ansökningar om bidrag till rörelsehindrade, döva, hörsel- och synskadade. 

Sista ansökningsdag är den 1 mars varje år!

Stiftelsen beviljar bidrag för att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet till personer som har en varaktig rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. 

Sista ansökningsdag är den 31 mars varje år!

Reumatikerförbundet inbjuder härmed till ansökan om bidrag från Stiftelsen Wilgott Svenssons Fond. 

Sista ansökningsdatum 12 oktober 2017!

Reumatikerförbundet beviljar varje år bidrag till enskilda medlemmar för rehabiliteringsresor, träningskort och rehabiliteringsresor i grupp. Dessa bidrag finansieras genom Reumatikerförbundets fond för enskilda bidrag samt till Reumatikerförbundet anknutna stiftelser och fonder.