Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Stiftelsen beviljar bidrag för att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet till personer som har en varaktig rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. 

Sista ansökningsdag är den 31 mars varje år!

Bidrag kan sökas för ändamål som inte bekostas av stat, landsting eller kommun, t ex till fordon, körkortsutbildning, hushållsmaskiner, datorer, hjälpmedel, anpassade möbler, fritids- och sportredskap samt merkostnader för studier.

Ansökningsblankett och närmare upplysningar kan hämtas på stiftelsens hemsida.

Relaterade artiklar

Visa fler