Radiohjälpen

Genom Radiohjälpen och Kronprinsessan Viktorias fond kan din förening söka medel till olika aktiviteter. Sedan hösten 2016 har ett nytt ansökningssystem införts vilket innebär att ansökningar numera görs direkt till Radiohjälpen och inte genom förbundet. 

Sista ansökningsdag under våren är den 1 mars 2018.
Sista ansökningsdag under hösten är den 1 september 2018.

Ansökningarna sker digitalt och datum för sista ansökningsdag under våren 2018 är den 1 mars och under hösten 2018 är det den 1 september. Det går inte att skicka in ansökan efter sista ansökningsdag eftersom systemet då är stängt.

Börja med att registrera föreningen, sedan kan du påbörja din ansökan. Läs igenom kriterier och steg-för-steg-instruktionen innan du fyller i din ansökan. Observera att stadgar, senaste årsbokslut och en lista över vilka som sitter i styrelsen måste bifogas.

Bidrag kan sökas dels till medhjälparkostnader vid resor inom Sverige och dels till arvodeskostnader för föreläsare i samband med till exempel diagnosträffar och konferenser.

Din ansökan görs på www.radiohjalpen.se/victoria

Frågor från sökande föreningar skickas till radiohjalpen@svt.se. Du kan även kontakta Kerstin Engström, kerstin.engstrom@reumatikerforbundet.org, tel direkt 08-505 805 05.

Tänk på det här när du ska söka:
Kort sammanfattning

  • Läs villkoren i ansökningsblanketten.
  • Läs all information i ansökningsbeskedet. Där finns till exempel datum för när rekvisition, redovisning och eventuella intyg senast ska skickas in.
  • Sprid ansökningsbeskedet med all information till föreningens styrelse, styrelsen är ansvarig gentemot Radiohjälpen.
  • Medel som inte rekvireras i tid återgår till fonden utan påminnelse.
  • Observera att beviljade belopp under 30 000 kronor endast kan rekvireras i samband med att redovisningen skickas in.
  • Bifoga kopior av fakturor vid redovisning.
  • Kontakta alltid Radiohjälpen vid oklarheter eller förändringar. (Du kan även kontakta kerstin.engstrom@reumatikerforbundet.org om du har funderingar).
  • www.radiohjalpen.se

Relaterade artiklar

Visa fler