Stiftelsen Olle Lövgrens stipendiefond

Sök bidrag för att delta på en kurs eller konferens! Stipendiet avser deltagande i kurser och konferenser avseende området rörelseorganens sjukdomar. Stipendiet ska ge möjligheter till kompetensutveckling med syfte att sprida de nya kunskaperna vidare.

Du som har en reumatisk sjukdom och är medlem i Reumatikerförbundet har möjlighet att söka bidrag. Stipendiet utgår till kurser, seminarier och konferenser som berör de reumatiska sjukdomarna. Tidigare stipendiater har fått bidrag för bland annat:

  • Utbildning i taktil massage.
  • Nordisk konferens om Ehler-Danlos syndrom.
  • Fotkurs för att öka kunskapen om fotrelaterade problem.
  • Deltagande vid kongresser och konferenser; till exempel EULAR, Internationella SLE-dagen, Allt för hälsan.


För ansökningsblankett, ring Reumatikerförbundet på 08-505 805 00 eller hämta på www.reumatikerförbundet.org/bli-medlem/bidrag/

Ansökan om stipendium för år 2018 ska göras på speciell blankett (se nedan). Den som beviljas stipendium arrangerar själv sin resa.

Beviljande av fondmedel ska ske endast två gånger/år. Vid datum för beviljandet ska minst tre månader föreligga innan den kurs eller motsvarande äger rum som man söker fondmedel till.

Adressen till stiftelsen Olle Lövgrens stipendiefond är: c/o Reumatikerförbundet, Box 6240, 102 34 Stockholm

Olle Lövgren var en erkänd reumatolog och en av initiativtagarna till att RMR, senare reumatikerförbundet, bildades 1945. Läs mer om vem Olle Lövgren var på den här länken!   

Relaterade artiklar

Visa fler