Stipendier och Bidrag

Genom Radiohjälpen och Kronprinsessan Viktorias fond kan din förening söka medel till olika aktiviteter. Sedan hösten 2016 har ett nytt ansökningssystem införts vilket innebär att ansökningar numera görs direkt till Radiohjälpen och inte genom förbundet. 

Ansökningsdatum 2019

Sista ansökningsdag 1 mars. Sista ansökningsdag 1 september. 

Som medlem i Reumatikerförbundet kan du söka stipendiet för att träna. 

Ansökningsblankett samt information hittar du nedan. 

Du som är medlem i Reumatikerförbundet sedan tre år tillbaka kan söka stipendiet för rehabilitering. 

Ansökningsblankett samt information hittar du nedan. 

Sök bidrag för att delta på en kurs eller konferens! Stipendiet avser deltagande i kurser och konferenser avseende området rörelseorganens sjukdomar. Stipendiet ska ge möjligheter till kompetensutveckling med syfte att sprida de nya kunskaperna vidare.

Denna fond delar ut pengar till sånt som kan underlätta vardagen. Du ska vara medlem i Reumatikerförbundet sedan minst tre år, du ska ha en reumatisk diagnos och du ska vara rökfri. Sista ansökningsdag för 2019 har passerat. 

Nästa ansökningstillfälle är under våren 2020. Ansökningsblanketter kommer att finnas tillgängliga på hemsidan i början av nästa år. 

Stipendiet riktar sig till föreningar och distrikt (ej enskild person) inom Reumatikerförbundet som vill arrangera en rehabiliteringsresa i Sverige eller utomlands under år 2020. 

Sista ansökningsdag för 2020 är den 31 mars! 

Stiftelsen tar emot ansökningar om bidrag till rörelsehindrade, döva, hörsel- och synskadade. 

Sista ansökningsdag är den 1 mars varje år!

Stiftelsen beviljar bidrag för att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet till personer som har en varaktig rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. 

Från och med 2018 är sista ansökningsdag den 28 februari.

Reumatikerförbundet inbjuder härmed till ansökan om bidrag från Stiftelsen Wilgott Svenssons Fond. 

Sista ansökningsdatum 12 oktober 2019!

Reumatikerförbundet beviljar varje år bidrag till enskilda medlemmar för rehabiliteringsresor, träningskort och rehabiliteringsresor i grupp. Dessa bidrag finansieras genom Reumatikerförbundets fond för enskilda bidrag samt till Reumatikerförbundet anknutna stiftelser och fonder.