Varifrån kommer pengarna till enskilda bidrag?

Reumatikerförbundet beviljar varje år bidrag till enskilda medlemmar för rehabiliteringsresor, träningskort och rehabiliteringsresor i grupp. Dessa bidrag finansieras genom Reumatikerförbundets fond för enskilda bidrag samt till Reumatikerförbundet anknutna stiftelser och fonder.

Till Reumatikerförbundet anknutna stiftelser och fonder

Stiftelser förvaltade hos SEB

Stiftelsen Signe Lindegrens understödsfond
Stiftelsen Robert och Elin Hedlunds donationsfond
Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnefond                                 
Stiftelsen Herman och Stina Norrbys fond                                        
Stiftelsen Professor Carin Fahlins fond                                              
Gunnar Ahlqvists stiftelse för utlandsvård                                          

Fond hos Reumatikerförbundet

Fonden för enskilda bidrag                                                                

                   

Relaterade artiklar

Visa fler