Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Stiftelsen beviljar bidrag för att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet till personer som har en varaktig rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. 

Från och med 2018 är sista ansökningsdag den 28 februari.

Bidrag kan sökas för ändamål som inte bekostas av stat, landsting eller kommun, t ex till fordon, körkortsutbildning, hushållsmaskiner, datorer, hjälpmedel, anpassade möbler, fritids- och sportredskap samt merkostnader för studier.

Ansökningsblankett och närmare upplysningar kan hämtas på stiftelsens hemsida.

Relaterade artiklar

Visa fler