Stiftelsen Olle Lövgrens stipendiefond

Sök bidrag för att delta på en kurs eller konferens! Stipendiet avser deltagande i kurser och konferenser avseende området rörelseorganens sjukdomar. Stipendiet ska ge möjligheter till kompetensutveckling med syfte att sprida de nya kunskaperna vidare.

Ansökan ska ske minst tre månader innan kurstillfället, sökande ska ha en reumatisk sjukdom samt varit medlem i Reumatikerförbundet i 3 år. Stipendiet utgår till kurser, seminarier och konferenser som berör de reumatiska sjukdomarna. 

Tidigare stipendiater har fått bidrag för bland annat:

  • Utbildning i taktil massage.
  • Nordisk konferens om Ehler-Danlos syndrom.
  • Fotkurs för att öka kunskapen om fotrelaterade problem.
  • Deltagande vid kongresser och konferenser; till exempel EULAR, Internationella SLE-dagen, Allt för hälsan.


Ansökan om stipendium för år 2019 ska göras på speciell blankett (se nedan). Observera att du själv anmäler dig samt ordnar med din resa och ditt boende. Beviljande av fondmedel sker endast två gånger per år.

Adressen till stiftelsen Olle Lövgrens stipendiefond är: c/o Reumatikerförbundet, Box 6240, 102 34 Stockholm

Olle Lövgren var en erkänd reumatolog och en av initiativtagarna till att RMR, senare reumatikerförbundet, bildades 1945. Läs mer om vem Olle Lövgren var på den här länken!   

Relaterade artiklar

Visa fler