Stiftelsen Paul Jensens fond

Denna fond delar ut pengar till sånt som kan underlätta vardagen. Du ska vara medlem i Reumatikerförbundet sedan minst tre år, du ska ha en reumatisk diagnos och du ska vara rökfri. Sista ansökningsdag för 2019 har passerat. 

Nästa ansökningstillfälle är under våren 2020. Ansökningsblanketter kommer att finnas tillgängliga på hemsidan i början av nästa år. 

Krav på den som söker bidraget

Du som är reumatiker och medlem i Reumatikerförbundet sedan minst tre år (medlem senast 2015-03-30) kan ur denna stiftelse ansöka om bidrag för att på olika sätt underlätta vardagen. Ett krav är att du är rökfri. Läkarintyg som styrker diagnosen ska biläggas.

Bidraget är inkomstprövat. Taxerad inkomst 2018 får uppgå till högst 4 prisbasbelopp (182 000 kr). Tillägg med ett prisbasbelopp (45 500 kr) för varje person boende i hushållet tillkommer. Detta skall styrkas med kopia av ”Beslut om årlig beskattning” (enligt 2017 års taxering) för sökande och eventuell make/maka/sambo. OBSERVERA inte deklarationsblankett eller inkomstuppgifter. Reumatisk sjukdom skall styrkas med intyg av läkare.

Om du fått bidrag från Reumatikerförbundets fonder, stiftelser förvaltade av Reumatikerförbundet eller stiftelsen Paul Jensens fond under de tre senaste kalenderåren (under år 2016, 2017, 2018) beviljas inte bidrag.

Bidrag beviljas inte i efterskott eller om bidrag erhållits från kommun, landsting eller annan anslagsgivare.

Enligt beslut i stiftelsens styrelse ges inte bidrag till:

 • Tvättmaskiner
 • Diskmaskiner
 • Glasögon
 • Bilar
 • Resor och behandlingar
 • Bostadsanpassning
 • Storleken på bidraget är beroende på stiftelsens utdelningsbara avkastning. År 2018 uppgick bidraget som högst till 5 000 kronor.

  Ansökan skall göras på speciell blankett som ska vara stiftelsen tillhanda senast den 25 mars 2019.

  Besked om styrelsens beslut lämnas skriftligt senast den 30 juni 2019. Förhandsbesked kan inte lämnas.

  Beviljat bidrag rekvireras på särskild blankett som bifogas med beskedet. Rapport som visar att beviljat bidrag använts till avsett ändamål ska skickas in till stiftelsen senast två månader efter det att bidraget utbetalats. Om rapport med kvitton inte redovisas, måste beviljat bidrag återbetalas.

  Bidrag som inte utnyttjats inom sex månader från datum på beslutsbrevet, återgår till stiftelsen.

  Vid frågor kontakta:

  Nina Schwerin
  E-post: bidrag@reumatiker.se

  Tel: 08-505 805 00

  Relaterade artiklar

  Visa fler