Vad säger medlemmarna?

I samband med att man får en reumatisk diagnos är det många frågor som dyker upp. Frågor kring själva diagnosen kan givetvis ens läkare svara på, men det är också mycket annat som man funderar över. Vilka rättigheter har jag som patient? Hur kommer min diagnos att påverka mitt liv i övrigt? Kan jag själv påverka mitt välbefinnande genom kost och motion?

Som medlem i Reumatikerförbundet får du inte bara svar på dina frågor. Du får också kontakt med andra i samma situation. Våra lokalföreningar finns spridda över hela landet och erbjuder många olika aktiviteter, föreläsningar och träffar. Det finns också goda möjligheter att engagera sig intresepolitiskt, både lokalt och regionalt.

Eida Steen, 31 år, Skänninge

När jag fick SLE 2005 ville jag få så mycket information om sjukdomen som möjligt. Då var det en självklarhet att bli medlem och få tillgång till kontaktnätet och tidningen.

Gun Lingberth, 67 år, Nacka

Jag blev medlem för att jag upptäckte att vi kan påverka samhället. En paneldebatt om fibromyalgi blev starten som så småningom resulterade i ett vårdprogram för fibromyalgi 2011.

Eva Furuland, 54 år, Uppsala

Vår dotter fick barnreumatism. Vi behövde prata och få information om sjukdomen. Reumatikerförbundets kansli hjälpte oss på ett positivt sätt. Då blev vi medlemmar.

Anna Bältmark, 44 år, Malmö

Jag vill påverka min egen framtid. Som medlem får jag diagnoskunskap och tillgång till den senaste forskningen. Det gör att jag vågar lita på mig själv och göra mitt bästa utifrån de resurser jag har. Jag kan också vara delaktiv i ett forum, en facebook grupp för oss i åldrarna 25-45 år med möjlighet att peppa, inspirera varandra och samlas kring olika aktiviteter. Detta har gett mig många positiva och spännande kontakter.

Lars Jonsson, 71 år, Stockholm

Jag är med i Reumatikerförbundet för att få information om min diagnos AS och andra reumatiska sjukdomar, behandlingar, träning, rehabilitering, forskning samt att ta del av andras åsikter och erfarenheter i artiklar.

Joakim Åhlin 38 år, Stockholm

Jag gick med för att få möjlighet att träffa andra personer med samma diagnos, samt att få ta del av den information och kunskap som både organisationen samt dess medlemmar har.

Isabel Häggström 19 år, Piteå

Jag fick diagnosen Entesopati när jag var 2 år gammal. Sen dess har jag fått diagnoserna JIA och ryggreumatism. Jag blev medlem genom min mamma när jag var 11 år gammal. Som vuxen valde jag att fortsätta vara medlem eftersom jag tycker det är viktigt att hålla sig uppdaterad om forskning om sjukdomen och mediciner. Det känns tryggt att läsa om andra människor som har liknande sjukdomar som mig och att veta att jag inte är ensam. Jag delar med mig av mina livserfarenheter på min blogg.

Din berättelse
Varför gick du med i Reumatikerförbundet?
Skicka din berättelse och en bild på dig själv till oss på redaktionen så lägger vi upp den här.

Relaterade artiklar

Visa fler