Vad säger medlemmarna?

När jag fick SLE 2005 ville jag få så mycket information om sjukdomen som möjligt. Då var det en självklarhet att bli medlem och få tillgång till kontaktnätet och tidningen.

Jag blev medlem för att jag upptäckte att vi kan påverka samhället. En paneldebatt om fibromyalgi blev starten som så småningom resulterade i ett vårdprogram för fibromyalgi 2011.

Vår dotter fick barnreumatism. Vi behövde prata och få information om sjukdomen. Reumatikerförbundets kansli hjälpte oss på ett positivt sätt. Då blev vi medlemmar.

Jag vill påverka min egen framtid. Som medlem får jag diagnoskunskap och tillgång till den senaste forskningen. Det gör att jag vågar lita på mig själv och göra mitt bästa utifrån de resurser jag har. 

Jag är med i Reumatikerförbundet för att få information om min diagnos AS och andra reumatiska sjukdomar, behandlingar, träning, rehabilitering, forskning samt att ta del av andras åsikter och erfarenheter i artiklar.

Jag gick med för att få möjlighet att träffa andra personer med samma diagnos, samt att få ta del av den information och kunskap som både organisationen samt dess medlemmar har.

Jag fick diagnosen Entesopati när jag var 2 år gammal. Sen dess har jag fått diagnoserna JIA och ryggreumatism. Jag blev medlem genom min mamma när jag var 11 år gammal.

Varför gick du med i Reumatikerförbundet?

Skicka din berättelse och en bild på dig själv till oss på redaktionen så lägger vi upp den här.