Anna Bältmark, 44 år, Malmö

Jag vill påverka min egen framtid. Som medlem får jag diagnoskunskap och tillgång till den senaste forskningen. Det gör att jag vågar lita på mig själv och göra mitt bästa utifrån de resurser jag har. 

Jag kan också vara delaktiv i ett forum, en facebook grupp för oss i åldrarna 25-45 år med möjlighet att peppa, inspirera varandra och samlas kring olika aktiviteter. Detta har gett mig många positiva och spännande kontakter.

Relaterade artiklar

Visa fler