Säker och Trygg föreningen i Borås Stad

Reumatikerföreningen Borås har utsetts av Borås Stad som en säker och trygg förening. Vårt certifikat bygger på följande policys, se nedan.

Relaterade artiklar

Visa fler