Reumatikerdistriktet Blekinge finns till för att ge stöd och råd i vardagen för dig med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen. Vi har närmare 800 medlemmar som har många aktiviteter tillsammans. 1976 bildades vi och därför firade vi vårt 40-års jubileum 2016.

Vårt mål är att alla reumatiker är fullt delaktiga och jämlika i samhället.Vårt distrikt är en del av Reumatikerförbundet, som har 200 föreningar, indelade i 24 distrikt, över hela landet.

Som medlem träffar du personer med olika reumatiska sjukdomar som:

  • får information
  • byter erfarenheter
  • får tips
  • har roligt tillsammans

Aktuellt