Reumatikerföreningen Ronneby finns till för att ge stöd och råd i vardagen för dig med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen. Vi har ca 150 medlemmar som har många aktiviteter tillsammans.

Föreningen bildades den 8 mars 1982 och vi firade därmed vårt 35 års jubileum år 2017.

Föreningen ingår i Reumatikerdistriktet Blekinge och Reumatikerförbundet och följer därmed dess stadgar.

Vårt mål är att alla reumatiker är fullt delaktiga och jämlika i samhället.

Aktuellt