Sommarträff 24 juli kl 13.00

Rosenkafét, Trädgårdsföreningen

Slussgatan 1, Göteborg ingång nära Drottningtorget,

tfn 031-80 29 70

Kontaktperson Anette Nyman tfn 0762-10 62 15 

Relaterade artiklar

Visa fler