Styrelse

Styrelse och övriga förtroendevalda från och med 21 mars 2019

Ordförande             Mona Eriksson tfn 0702-81 20 12
Vice ordförande      Helena Masslegård tfn 0720-31 50 25
2:e vice ordförande  

Kassör                    Ingela Kanflo tfn 0768-82 19 34  

Ledamöter
Maria Kolobaric tfn 031-20 12 92
Liljana Trifunovska tfn 031-52 53 58

Ersättare 
Ulla Berndtsson tfn 031-47 97 39, 0706-47 97 39

Förbundsstämmoombud
Ordinarie

Mona Eriksson tfn 0702-81 20 12
Helena Masslegård tfn 0720-31 50 25
Ingela Kanflo tfn 0768-82 19 34

Ersättare
Maria Kolobaric tfn 031-20 12 92

Sjukvårdskommittén
Mona Eriksson tfn 0702-81 20 12
Anette Nyman tfn 0762-10 62 15
Helena Masslegård tfn 0720-31 50 25

Arbetsmarknadsombud
Stig-Åke Johansson tfn 0303-521 93

Socialombud
Barbro Södergren tfn 0739-63 45 66

Relaterade artiklar

Visa fler