Avtackning

Vår kanslist Solveig Midstedt har den 31 maj gått i pension och avtackades med lunch, blommor och present den 28 maj på Dalheimers Hus. Vi tackar Solveig för gott arbete under alla 23 år på kansliet i Göteborg.

Relaterade artiklar

Visa fler