Hur minskar man sin stress och vad funkar om man har en rörelsenedsättning?

Film och bok om stress hos personer med rörelsenedsättning 

Pressrelease
Metoder mot stress och ångest är sällan anpassade för personer med rörelsenedsättning. Trots att vi vet att personer med rörelsenedsättning ofta är mer stressade än andra. Detta faktum har Bräcke diakonis arvsfondsprojekt StrÅng tagit fasta på. Efter tre års arbete med intervjuer, referensgrupper, föreläsningar och stresshanteringskurser har projektet presenterat en film om stressorer hos personer med rörelsenedsättning samt boken
"Jag vill bara leva mitt liv" - stresshantering för dig med rörelsenedsättning. Innehållet i både bok och film bygger på samtal och diskussioner med målgruppen.

Vi önskar att filmen ger ökad förståelse för hur livssituationen ser ut för många med rörelsenedsättning, och vilka stressorer som tränger sig in i vardagen, både individuella stressorer och andra mer kopplade till det samhälle vi lever i. Filmen är cirka 12 minuter lång. Citaten som är med i filmen är tagna ur de samtal vi haft medan rösterna är lånade från andra.

Men hur minskar man sin stress och vad funkar om man har en rörelsenedsättning? Projektet utmynnade även i en enkel och lättfattlig självhjälpsbok. Olika stresshanteringsmetoder presenteras, såsom yoga, mindfulness, vardagsstruktur som exempel. Boken innehåller fakta, praktiska tips och övningar som fungerar för de flesta, oavsett rörelseförmåga.

– Boken behövs verkligen och visar att det är möjligt att anpassa metoder så att man kan delta utifrån sina förutsättningar, något jag tidigare saknat. Dessutom är boken vackert illustrerad vilket i sig ger en lugn känsla, säger Kristina Kindberg, representant för Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.

Länk till filmen:

www.brackediakoni.se/strang/film

Eller:

https://www.youtube.com/watch?v=Vt6z2fRZFno

Boken går att läsa eller ladda ner via Bräcke diakonis hemsida: www.brackediakoni.se/strang/var-bok

Vid intresse och för mer information, kontakta gärna:

sara.jonaker@brackediakoni.se

Med vänlig hälsning / Sara Jonåker

Riksgymnasiet för Rörelsehindrade

Relaterade artiklar

Visa fler