Reportage från Medlemsmöte den 6 mars med två föreläsningar

Ett 50- tal medlemmar kom för att lyssna på Leg. Sjukgymnast Birgitta Lövdahl och Anette Nyman, ledamot i Reumatikerdistriktet Göteborg. 

Smärta och stelhet i händer och fötter

Birgitta Lövdahl berättade om sitt arbete som OMT fysioterapeut och hur hon kan behandla oss för att minska smärta och stelhet i händer och fötter. Vi fick lära oss mycket om vad som går att åtgärda. Birgitta arbetar med att diagnostisera olika funktionsnedsättningar, som leder kan drabbas av. Man analyserar hindret och när man kommit fram till orsaken behandlas den med det som kallas för ”manuella tekniker”. Mer finns att läsa om OMT- ortopedisk Ma- nuell Terapi. Ett mycket intressant föredrag med många frågor som följd.

Möjligheter och rättigheter för reumatiker

Anette Nyman lotsade oss vidare genom mötet med olika frågor som rör det mesta om sjukvård och hur man tar sig fram i vården. Vad det finns för hjälpmedel, om försäkringskassan, tandvård, våra fötter och hur vi hanterar livet som sjuk. En möjlighet att ta sig fram i vården är mina vårdkontakter för egen remiss, läsa sin journal, kontakt med kurator, arbetsterapeut, psykolog och ortopedteknik. Det går också att ansöka om Second opinion. 1177, reumadirekt och närhälsan online är andra möjligheter att ta sig fram. Hjälpmedel för att underlätta vardagen kan vara rullator, rullstol, elmoped och duschstol. Småhjälpmedel går att köpa på internet och från Apotea kan vi få varor hem likaså från Apoteket som går att beställa på internet. Från Försäkringskassan kan vi ansöka om merkostnadsersättning, förebyggande sjukpenning, och särskilt högriskskydd, bostadstillägg och bilstöd.

Sedan kom vi in på hjälp i hemmet som kan vara: hemtjänst, larm, fixartjänst, veteranpoolen och hemkörning av mat t ex mathem. Det går också att få bostadsanpassning. Andra rättigheter kan vara remiss till Ortopedteknik för inlägg och skor som är anpassade för våra fötter som är oerhört viktigt. Detsamma gäller Tandvårdsbidraget som varierar beroende på diagnos och det är den behandlade läkaren som skriver intyg.

Rehabilitering kom vi så fram till, det är något vi alla med reumatiska sjukdomar behöver både för vår fysiska och psykiska hälsa. Det kan vara Dagrehab, anläggningar som Västra Götaland har avtal med och klimatvård. Vi fick tips på olika anläggningar både här hemma och i annat klimat.

Yvonne Haglund 


Rehabilitering av hand och fot    av leg sjukgymnast Birgitta Lövdahl 
Det är viktigt att veta vilka egenskaper man vill förbättra när man skall bli rehabiliterad. T ex om man vill få ökad styrka i någon led i handen eller foten, så krävs det en viss ledrörlighet innan man optimalt kan utveckla styrkan i foten eller handen.

Vissa sjukgymnaster/fysioterapeuter som arbetar med OMT och ledmekanik kan då arbeta med dessa ledmekaniska egenskaper innan ett passande träningsprogram sätts in och lärs ut till patienten. En led kan ibland behöva stabiliseras innan träning för att minska smärtan, så inte smärtan hämmar kraften när man skall träna. På detta sätt kan man återfå rörlighet, styrka och stabilitet specifikt anpassat efter behov utifrån varje leds förutsättning.

Alla leder i kroppen har olika ledrörlighetsmönster som man skall eftersträva att återfå eller likna, på så vis går rehabiliteringen framåt fortare och resultatet håller längre över tid. Detta tankesätt att rehabilitera fungerar även på reumatiker men man får då ta hänsyn till röntgenförändringar, inflammatoriska skov samt pågående smärttillstånd.

Birgitta visade även foton på händer och fötter för att sedan berätta vad man kan göra i dessa särskilda fall.

Birgitta Lövdahl
leg sjukgymnast med omt steg ii utbildning


Relaterade artiklar

Visa fler