Aktivitetsfonden

Blankett genom Reumatikerdistriktets kansli tfn 031-24 93 00

Syftet är att skapa gemenskap, öka intresset för distriktet och skapa aktivitet. Bidrag kan söka av grupp om minst fem personer. Alla ska vara medlemmar, krav för bidrag till är 1 års medlemskap i Reumatikerdistriktet i Göteborg 

Relaterade artiklar

Visa fler