Bidrag till massage

Efter 1 års medlemskap kan du som medlem i Reumatikerdistriktet i Göteborg söka bidrag till massage.

Blankett via Reumatikerdistriktets kansli tfn 031-24 93 00.
Du kan söka bidrag till utförd massage för två behandlingar/år. Bidraget per behandling är 50%, dock högst 100 kr av kostnaden. Kvitton ska lämnas in före 15 november varje år.

Relaterade artiklar

Visa fler