Vår förening har 286 medlemmar . Tillsammans är vi starka