Vår förening har 370 medlemmar. Tillsammans är vi starka.