Politikerdebatt i Växjö

Reumatikerdistriktet Kronoberg har haft sin årliga politikerdebatt på Vallhagen i Växjö. Denna gång bestod panelen och politikerna av 11 personer medan 14 åhörare hade kommit. Moderator var Nina Unesi från Förbundet i Stockholm.

Nina presenterade Förbundet, berättade att de har 47.000 medlemmar fördelade på 24 distrikt. Därefter fick alla presentera sig. Politikerna fick sedan uttrycka sina synpunkter om vården.

Eva-Britt Svensson sa bl.a att det är svårt för den sjuke att hålla alla kontakter själv. Roland Gustbee efterlyser förstärkning i primärvården och kräver en fast vårdcentral för patienter. Anna Zelvin önskade mer ansvar så att patienterna kommer rätt. Robert Olesen framhöll vikten av tandvård och vad som gäller. Maria Viltz sa att det finns för få anställda på reumatologavdelningen. Jonas Kambring framhöll att klimatvård är väldigt viktig. Nina Unesi propagerade för en personlig checklista där påminnelser om vaccination, mätningar, prov med mera handhas av reumatikersköterskor. Hon visade bilder där det framgick att ca 50% av Sveriges befolkning har långvarig smärta.

Ett stort tack till Ann och Britt-Marie som, som vanligt, ställde upp och fixade goda mackor och kaffe. De är guld värda!

Relaterade artiklar

Visa fler