Bingolottos julkalender

Reumatikerföreningen Norrköping säljer Bingolottos julkalender.

Kalendern kostar 100 kr och hela 50 kr tillfaller Reumatikerföreningen Norrköping.

Julkalendrarna säljs på föreningens kansli, medlemsmöten och träffar.

Föreningen kan även distribuera dessa via våra ledare inom friskvården, prata med din ledare om du är intresserad.

Relaterade artiklar

Visa fler