Besök på Gusums bruksmuseum

Sommarutställningen i Nöd och Lust Kl.11.00

Samåkning från Kolplanen kl. 10.45.

Anmälan till Per GW senast 22/9

0709-525503 helst SMS eller

e-post rfv0509@telia.com

senast 22/9

Relaterade artiklar

Visa fler