Distriktsstämma, lördagen 16 mars kl 10.00-15.00, i Kvarnparken, Mjölby

Föreningarnas ombud, distriktets styrelsemedlemmar, valda representanter, valberedningen och revisorer kallas härmed till Reumatikerdistriktets stämma

Lokalföreningarna ombeds anmäla vilka ombud som valts till stämman så fort respektive årsmöte genomförts. Vi önskar namn, adress, telefon, samt vilken förening det gäller.
Inför distriktsstämman behöver vi veta ev kostallergier. Var vänlig meddela reumatikerdistriktets kansli.

Vänliga hälsningar 

Reumatikerdistriktet Östergötlands styrelse

Relaterade artiklar

Visa fler