Höstmöte, med tema fibromyalgi och smärta

12 oktober, kl 9.30-16.00 Vagnhallen, Fontänen, Linköping

Kl   9.30 Samling, avprickning, kaffe, te och smörgås

Kl 10.00 Inledning och presentation av dagen, Reumatikerdistriktet Östergötlands vice ordförande,                     Maigun Hjalmarson. Moderator: Reumatolog Lars Cöster.

Kl 10.05 Enkät om rehabilitering för medlemmar med fibromyalgi i Östergötland 2018. 
               Reumatolog Lars Cöster.

Kl 10.30 Fibromyalgi sambandet mellan fysiologi och psykologi och varför det är viktigt att förstå                         kopplingarna. Smärtläkare från smärt och rehab, Lund/Malmö, Åsa Ringqvist.

Kl 11.55 Bensträckare

Kl 12.00 Nationellt register över smärt och rehabilitering.
              Professor Marcello Rivano Fischer.

Kl 13.00-13.45 Lunch

Kl 13.45 Smärtbehandling av kronisk smärta i Östergötland.
               Vad kan Smärt o Rehab, Rörelse och Hälsa erbjuda?
               Pernilla Järnvall Hint, Maud Holmgren el Mara Kosovic.

Kl 14.30 E.n.s.a. Europeiskt nätverk för fibromyalgi.
               Gunilla Göran, Reumatikerförbundets styrelse.

Kl. 14.50 Kort frågestund

Kl 15.20 Kaffe/te och kaka

Kl 16.00 Avslutning

Anmälan senast 3 oktober till kansliet, 013-126855, e-post: reumatikerdistriktet.ostergotland@fontanen.org

Kostnad 100 kr för medlemmar, inkl mat och kaffe, glöm ej uppge ev allergi. (200kr icke medlem)
Bankgiro:5458-1236.

Gratisbussar kommer att gå från Vadstena, Motala, Skänninge och Mjölby, och från Finspång via Norrköping. Vid anmälan uppge vilken hållplats ni vill gå på.

Buss från Vadstena, brandstationen kl 8.00
                 Motala Jvst kl 8.20
                 Skänninge, pendelparkeringen kl 8.40
                 Mjölby Lidl parkeringen. kl 8.50

                 Åter resa ca 16.00

      Finspång, Lidlparkeringen kl 8.00
      Eneby C hållp Finspångsvägen kl 8.30
      Thapperska skolan kl 8.45 

       Åter resa ca 16.00

Relaterade artiklar

Visa fler