Styrelsen

Kontaktuppgifter

Ordförande

Karin Eriksson
Tel: 0703-061010
E-post: oskarsberg@hotmail.com

Vice Ordförande
Maigun Hjalmarson
Tel: 0709-381054
E-post: maigun.h@bredband.net

Kassör

Lars Cöster
Tel: 0702-876077
E-post: lars.coster@telia.com

Ersättare

Cecilia Friberg
E-post: cissie.friberg@hotmail.com

Leif Linder 
Tel: 0706-099686
E-post: leif.linder@telia.com

Revisorer

Thor-Björn Prütz
Tel: 0706-770601
E-post: t-b.prutz@boremail.com

Katarina Jakobsson
Tel: 0705-214697
E-post: katarina.jakobsson@live.se

Relaterade artiklar

Visa fler