Valberedning

Eva-Britt Burkhard
E-post: evabritt.hallner@gmail.com

Valberedningen behöver HJÄLP!

I nuläget, finns en valberedare i distriktet, det behövs flera gärna en från varje förening.

Inför Representantskapet 2020, bör

vi hitta fyra styrelsemedlemmar, och någon som kan åta sig kassörsuppdraget.

Svar till Eva-Britt Burkhard,

Evabritt.hallner@gmail.com

Eller kansliet 013-126855

reumatikerdistriktet.ostergotland@fontanen.org

Relaterade artiklar

Visa fler